For at du kan programmere din NodeMCU / ESP32, er der nogle trin du skal skal igennem. Først skal du installere Arduino, og dette gøres nemmest ved at installere Arduino fra Microsoft Store. På den måde sikres det at din Arduino installation, altid er opdateret.

Herefter skal du installere USB driveren som gør det muligt at kommunikere med din NodeMCU / ESP32. Denne anvender en CP2102 UART, som der ikke er support for i Windows som standard. Driveren er derfor nødvendig.  

Når disse er installeret, er det tid at starte Arduino - og denne skal nu konfigureres til at kunne bruge NodeMCU / ESP32. Start derfor Arduino, og vælg Egenskaber i Fil menuen.

Når dialogen Egenskaber dukker op, skal du indsætte en af følgende adresser i :

ESP8266: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
ESP32: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

Du kan også vælge support for begge boards, ved blot at indsætte begge adresser, adskilt af et komma.

Du har nu mulighed for at tilføje NodeMCU / ESP32 til Board Manager. Dette gøres ved at vælge Boards Manager under Board: ... i Værktøjer menuen.

NodeMCU er baseret på enten ESP8266 eller ESP32, så der søges efter den respektive chip, hvorefter du kan klikke på Install for at få tilføjet esp8266 eller ESP32 til Arduino.

Tilbage i Værktøjer menuen, er det nu muligt at vælge NodeMCU / ESP32 som det board du vil arbejde med. Hvis du anvender NodeMCU ESP8266 vælges NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) under Board: ... i Værktøjer menuen. Anvender du et ESP32 board, vælges det bord du har - eller en ækvivalent.

Til sidst mangler du blot at vælge hvilken virtuel serielport du ønsker at anvende. Dette gøres med Port i Værktøjer menuen. 

Nu er du klar til at teste dit første program med NodeMCU. Vælg et af eksemplerne i ESP8266 / ESP32 listen, i Eksempler i Fil menuen.

.. og klik på Upload knappen - hvorefter det kompilerede program vil blive sendt til din NodeMCU / ESP32.