For at du kan programmere din NodeMCU, er der nogle trin du skal skal igennem. Først skal du installere Arduino, og dette gøres nemmest ved at installere Arduino fra Microsoft Store. På den måde sikres det at din Arduino installation, altid er opdateret.

Herefter skal du installere USB driveren som gør det muligt at kommunikere med din NodeMCU. Denne anvender en CP2102 UART, som der ikke er support for i Windows som standard. Driveren er derfor nødvendig.  

Når disse er installeret, er det tid at starte Arduino - og denne skal nu konfigureres til at kunne bruge NodeMCU. Start derfor Arduino, og vælg Egenskaber i Fil menuen.

Når dialogen Egenskaber dukker op, skal du indsætte adressen http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json i feltet Additional Boards manager URL's og klikke på OK.

Du har nu mulighed for at tilføje NodeMCU til Board Manager. Dette gøres ved at vælge Boards Manager under Board: ... i Værktøjer menuen.

NodeMCU er baseret på chippen esp8266, og denne kan du nu søge efter i søgefeltet, hvorefter du kan klikke på Install, for at få tilføjet esp8266 til Arduino.

Tilbage i Værktøjer menuen, er det nu muligt at vælge NodeMCU som det board du vil arbejde med. Vælg nu NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) under Board: ... i Værktøjer menuen.

Til sidst mangler du blot at vælge hvilken virtuel serielport du ønsker at anvende. Dette gøres med Port i Værktøjer menuen. 

Nu er du klar til at teste dit første program med NodeMCU. Vælg et af eksemplerne ESP8266 listen, i Eksempler i Fil menuen.

.. og klik på Upload knappen - hvorefter det kompilerede program vil blive sendt til din NodeMCU.