1. Indledning

Disse e-handelsbetingelser gælder for køb foretaget af forbrugere på denne webshop, som ejes og drives af JenTronic IVS, CVR. 39 67 94 26, Tvoruphøjevej 8, 9520 Skørping, herefter kaldet ”JenTronic”, ”vi” eller ”os”.

Vi anbefaler, at du læser e-handelsbetingelserne grundigt igennem, inden du handler på webshoppen.
Du skal særligt være opmærksom på de tekster, som er fremhævet med kursiveret skrift.


2. Bestilling af varer

Du kan bestille online 24 timer i døgnet. Vi afsender bestillinger mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 19:00-21:00 og søndag kl. ca. 20:00. Vi bestræber os på, at bestillinger inden kl. 16:00 sendes ved førstkommende forsendelse. Du vil modtage særskilt meddelelse om afsendelse, hvoraf også vil fremgå hvordan du følger bestillingen. 

Du er ansvarlig for, at de kundeoplysninger du indtaster som led i et køb, er korrekte, idet vi ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.


3. Priser og betaling

Den gældende pris er den, som på tidspunktet for bestillingen er angivet i den samlede oversigt over ordren, inden du accepterer. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) inkl. moms (25 %).

Vi accepterer følgende betalingsmidler: Visa/Dankort, Visa, MasterCard. Medmindre andet er angivet, skal den samlede pris inkl. eventuelle leveringsomkostninger være betalt, inden vi kan udsende/udlevere varen.


4. Levering

Vores til enhver tid gældende fragtgebyrer er tilgængelig via vores hjemmeside eller kan oplyses på forespørgsel. Forventet leveringstid er angivet under hvert produkt på webshoppen. Medmindre andet er angivet, kan det faktiske leveringstidspunkt variere med nogle dage afhængig af den valgte speditør/leveringsform samt travlhed. Bemærk at ved forsendelse med PostNord Brevpost, påhviler ansvaret for forsendelsen modtager. Det betyder at transportskader af varer sendt med PostNord brevpost, ikke vil blive erstattet.


5. Fortrydelsesret

Ifølge gældende lovgivning har du 14 dages fortrydelsesret, regnet fra den dato du modtager varen eller denne ankommer til pakkeshop, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Fortrydelsesretten kan udøves uden at angive nogen bestemt grund ved at sende en meddelelse til os herom, inden for ovennævnte frist, via e-mailadressen: info@jentronic.dk eller ved at benytte vores hjemmeside. Vi henstiller til, at du opretter en fortrydelsessag på vores hjemmeside, ved at udfylde kontaktformularen. Du kan også vælge at bruge den standardfortrydelsesformular, som findes i bunden af dette dokument, hvilket dog ikke er et krav.

BEMÆRK: Du kan ikke udøve fortrydelsesretten ved blot at nægte at modtage varen eller ved at undlade at afhente den ved transportøren. Vi anbefaler, at du altid anfører dit ordrenummer i meddelelsen om fortrydelse for at undgå fejl og forsinkelser. Dette er dog ikke et krav.

BEMÆRK: Fortrydelsesretten gælder ikke (i) for varer, som er blevet tilpasset dine personlige specifikationer, (ii) for varer hvor du har fjernet forseglingen/emballagen, og hvor varen af hensyn til sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, hvilket eksempelvis gør sig gældende for in-ear-hovedtelefoner, (iii) for plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på, (iv) levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret samt (v) for levering af el-tavler.

Hvis du sender en meddelelse om fortrydelse af købet, skal du efterfølgende returnere varen til os på adressen angivet nedenfor uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter du gav meddelelse om, at du ville fortryde købet. Vi kan kræve dokumentation for, at varen er afsendt inden fristens udløb.

Hvis en vare sendes retur, skal den være pakket forsvarligt, og du bedes venligst vedlægge en kopi af meddelelsen om fortrydelse og/eller angive ordrenummeret på pakken. Pakken skal sendes til nedenstående adresse (køb evt. pakkelabel på vores returportal):

JenTronic ApS
Tvoruphøjevej 8
9250 Skørping

Bemærk at vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. Returnerede varer skal være i ubrugt og ubeskadiget stand. Hvis returnerede varer viser tegn på skade eller brug, udover hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, hæfter du for forringelse af varens værdi.

Betaling for varen bliver tilbageført snarest muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage efter vores modtagelse af din meddelelse om fortrydelse. Vi forbeholder os dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen/varerne retur til inspektion.

Hvis du ophæver købet i overensstemmelse med disse e-handelsbetingelser, refunderer vi købsprisen fratrukket eventuel værdiforringelse samt eventuelle leveringsomkostninger. Vi foretager tilbagebetalingen under anvendelse af samme betalingsmiddel, som du benyttede til at foretage den oprindelige transaktion.

BEMÆRK: Dit krav på tilbagebetaling omfatter ikke fragtomkostninger eller eventuelle gebyrer for brug af kreditkort eller andre betalingsmidler, som vi har betalt til indløser.

Hvis du ønsker mere information vedrørende din fortrydelsesret, kan du besøge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: http://www.kfst.dk/Forbrugerforhold.


6. Reklamation

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb. Du har som udgangspunkt 2 års reklamationsret fra varens modtagelse ifølge købeloven, såfremt du mener, at den vare du har modtaget, er mangelfuld. Du skal indenfor ”rimelig tid” efter, at have konstateret en fejl/mangel ved varen, give os besked herom på e-mailadressen: info@jentronic.dk eller ved at benytte vores hjemmeside.  Når du har oprettet en reklamationssag, vil du senere modtage en e-mail med instruktioner om, hvorledes du sender pakken tilbage til os.

Hvis du reklamerer indenfor en uge efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Hvis du reklamerer over en vare, skal du skriftligt beskrive manglen/fejlen og vedlægge en kopi af din faktura. Vi anbefaler at du vedlægger et udprint af den PDF, som var med i mailen, du modtog omkring din reklamationssag, da det letter sagsbehandlingen, og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.

Hvis din reklamation er berettiget (varen er mangelfuld), kan du enten få varen ombyttet, repareret, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængigt af den konkrete situation. Varen skal sendes til nedenstående adresse (køb evt. pakkelabel på vores returportal):

JenTronic ApS
Tvoruphøjevej 8
9250 Skørping

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende - og at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage.

Reklamationer omkring varens "originalitet" godtages ikke - idet det er alm. kendt at varer produceret til Arduino / IOT følger åbne hardware standarder. Dette betyder at alle har mulighed for (og ret til) at producere produkter, der er tæt på identiske (eller helt identiske) med oprindelige produkter, og at disse produkter anses for at være fuldt på højde med de oprindelige specifikationer. 

Reklamationer vedr. transportskader og anden udefrakommende skade på leverede varer, skal meldes inden for 3 dage efter modtagelse.

Såfremt en undersøgelse af varen finder sted, og varen viser sig ikke at være mangelfuld, kan du blive pålagt et testgebyr på 150,- (DKK) inkl. moms (25 %).

Hvis du på eget initiativ iværksætter tiltag for at udbedre en mangel refunderer JenTronic ikke disse udgifter og din reklamationsret kan desuden bortfalde.


7. Klager

Hvis du ønsker at klage over dit køb, kan du skrive til os via e-mail på: info@jentonic.dk

Du kan oggså altid klage til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Find mere information via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives via hjemmesiden: http://ec.europa.eu/odr.


8. Personoplysninger og cookies

Vi indsamler, behandler og lagrer data i overensstemmelse med persondataloven. Du er altid mere end velkomen til at få oplyst hvilke data vi måtte have om dig. Hvis du ønsker at modtage dine oplysninger, kan du skrive til os via e-mail på: info@jentonic.dk


9. Personalisering og profilering

Vi er stærkt modstandere af enhver form for personalisering og profilering. Det betyder at vi ikke tracker dit besøg på vores hjemmeside, og at data aldrig vil blive delt med 3. part. Vi beder dog Trustpilot om at indsamle feedback fra kunder, på vores foranledning.


10. Lovvalg

Disse e-handelsbetingelser, og enhver købsaftale vedrørende køb af varer fra os, er underlagt dansk ret, undtaget danske lovvalgsregler og CISG.

Bilag: Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
 
Til JenTronic ApS, Tvoruphøjevej 8, 9520 Skørping, email-adresse: info@jentronic.dk:
 
Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
 
Bestilt den (*)/modtaget den (*):
Forbrugerens navn (Forbrugernes navne):
Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse):
 
Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) ______________________
 
Dato ______________________
 
(*) Det ikke relevante udstreges