Hos JenTronic tager vi miljøet alvorligt. Selv om vi er en mindre virksomhed, ser vi os ikke fritaget for at tage stilling til, hvad vi kan gøre for vort miljø. Vi har derfor udarbejdet en liste af punkter, som vi til enhver tid, vil stræbe efter at leve op til:

1. Varelager

Vores varelager vil kun bestå af nøje udvalgte varer af høj kvalitet. Dette er dels for at sikre at, du som kunde, bliver glad for dine varer - dels for at sikre at produkterne skaber værdi og kommer i drift så længe som muligt.

2. Emballage

Vi vil begræse brugen af ny emballage - og istedet forsøge at genanvende emballage i det omfang det er muligt. Det betyder at, du som kunde hos JenTronic, kan forvente at modtage varer i genbrugt emballage.

3. Spild

Vi vil begrænse mængden af spild i produktionen, til et absolut minimum.

4. Håndtering af affald

Vi vil begrænse mængden af affald, og sikre at den affald vi har - bliver sorteret korrekt - med henblik på højeste grad af genbrug.

5. Vi har en holdning til sagen

Vi vil ikke støtte kampagner som f.eks Black Fridag, Singles Day og lignende. Istedet vil vil holde lukket på Buy Nothing Day.